Aktualności

2018-06-14 11:57

Decyzja o nieodpłatnym nabyciu nieruchomości

Na podstawie art. 9 ust. 2b w związku z art. 9 ust.2a,2i, 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U Nr 121, poz,770 z póżn zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r , poz. 1257 ze zm.) z urzędu,

orzekam

o nieodpłatnym nabyciu z dniem 1 stycznia 2016 r z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 177/2 o pow. 0.3453 ha, zabudowanej budynkiem murowanym o powierzchni zabudowy 253 m2, położonej w obrębie Krzywośnity, gm. Huszlew. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Łosiach ul. Szpitalna 2, prowadzi zbiór dokumentów 505 Ł.

Więcej...

2018-06-11 08:52

XVIII Promocyjny Spływ Kajakowy rzeką Bug 23-24 czerwca

  Po raz osiemnasty miłośnicy aktywnego wypoczynku oraz dziewiczej przyrody będą mieli doskonałą okazję do poznawania urokliwych terenów Podlasia Nadbużańskiego. 

Więcej...

2018-06-11 08:44

List Prezesa KRUS

Więcej...

2018-06-11 07:44

XXI Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa

Instytut Ogrodnictwa serdecznie zaprasza Państwa do udziału

w XXI Dniu Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa

w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach

14 czerwca 2018 roku.

 

Spotkanie, kierowane zarówno dla sadowników, jak i producentów warzyw, ma na celu popularyzację wyników badań prowadzonych w zakładach naukowych Instytutu Ogrodnictwa. Podczas wykładów i prezentacji doświadczeń przybyłym uczestnikom zostaną przedstawione nowości technologiczne, odmianowe, wdrożenia nowoczesnych metod efektywnej produkcji oraz aktualne prace badawcze z zakresu sadownictwa i warzywnictwa, także te, które są prowadzone w ramach realizowanych w Instytucie Programów Wieloletnich (2015-2020). 

Więcej...

2018-06-08 11:18

Uroczystości pogrzebowe majora Tadeusza Sobieszczaka

  7 czerwca w Siedlcach odbył się pogrzeb majora Tadeusza Sobieszczaka ps. Dudek, kombatanta Armii Krajowej, Żołnierz Związku Walki Zbrojnej i następnie Armii Krajowej w oddziale partyzanckim „Zenona” 34 Pułku Piechoty AK. 

Więcej...

2018-06-07 15:19

Powstanie spółdzielnia socjalna

  6 czerwca w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur podpisano deklarację przystąpienia do Lokalnego Partnerstwa. W ramach partnerstwa ma być utworzona przez Miasto i Gminę Łosice oraz powiat łosicki spółdzielnia socjalna.

Więcej...