Aktualności

2018-08-28 10:57

Uwaga krwiodawcy!

Więcej...

2018-08-28 07:40

I Kongres Historycznych Miejscowości Mazowsza 14-15 września

Pierwszy Kongres Historycznych Miejscowości Mazowsza odbędzie się 14-15 września w Warszawie i Górze Kalwarii. Wydarzenie ma skupić środowisko samorządowców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych ekspertów z województwa mazowieckiego. Po raz pierwszy przedstawiciele tych grup spotkają się, aby poznać dobre praktyki z zakresu turystyki kulturalnej i znaleźć inspirację do promocji swoich ośrodków.

Więcej...

2018-08-24 09:00

Koncert „Mazowsze w sercu Niepodległej”

    23 sierpnia w czwartkowy wieczór w sali Łosickiego Domu Kultury odbył się koncert przygotowany przez Mazowiecki Teatr Muzyczny „Mazowsze w sercu Niepodległej” w ramach cyklu koncertów na 100 – lecie Niepodległości i 20 – lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Więcej...

2018-08-24 08:45

Konsultacje projektu Programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 24 sierpnia 2018 r. do dnia 7 września 2018 r. 

Więcej...

2018-08-23 10:13

Konferencja pn. "Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Mazowieckiego"

    Konferencja skierowana jest do: organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych, jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa mazowieckiego.

Więcej...

2018-08-21 08:00

Konkurs fotograficzny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Celem konkursu jest ukazanie bogactwa regionów Polski w dwóch kategoriach tematycznych: żywnościowej i krajoznawczej.

Więcej...