Aktualności

2018-02-21 08:50

GAZOCIĄG POLSKA-LITWA

Projekt interkonektora gazowego Polska – Litwa zakłada budowę nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy. Aktualnie stronami projektu są GAZ-SYSTEM S.A.  i  Amber Grid AB– operator litewskiego systemu przesyłowego (wcześniej LIETUVOS DUJOS). Obecnie projekt znajduje się na etapie przedinwestycyjnym.

Więcej...

2018-02-20 14:36

Utworzono Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Nazwa usługi

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Od kiedy obowiązuje

24 stycznia 2018 r. został utworzony Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 21).

Kto prowadzi

Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem”.

Dotychczasowe pozwolenia

  • Zezwolenia na transport wydawane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru.
  • Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub z urzędu.
  • Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.

Więcej...

2018-02-20 08:46

Kondolencje

Więcej...

2018-02-19 13:07

III Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego

Zapraszamy do udziału III Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Powiatu Łosickiego. Zawody zostaną rozegrane w niedzielę 11 marca br. w Zespole Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach.

Do udziału w turnieju zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz osoby dorosłe. Zgłoszeń do zawodów dla szkół należy dokonywać drogą elektroniczną na adres lszs@wp.pl lub pod numerem tel. 660 565 530 do dnia 09.03.2018r., zgłoszenia indywidualne przyjmowane są również w dniu zawodów na 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji. Turniej Tenisa Stołowego odbędzie się w sobotę 11 marca. Początek rozgrywek godzina 9.00. Szczegóły w Regulaminie.

Więcej...

2018-02-16 15:27

Ogłoszenie

Na podstawie §3 ust.1 i § 4 Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 30 000 euro Starosta Powiatu Łosickiego zaprasza jednostki wykonawstwa
geodezyjnego posiadające praktyczne umiejętności obsługi aplikacji EWMAPA do przystąpienia do przetargu na Implementację wyników opracowania TERYT II w zakresie przebiegu granic gmin do ewidencyjnej mapy numerycznej powiatu łosickiego.

 

Szczegółowe informacje na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Łosicach  (http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/233517)

Więcej...

2018-02-15 14:41

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Więcej...