V edycja konkursu „Promocja powiatu łosickiego w oczach jego mieszkańców”


Aktualności

2017-12-01 09:57

Stworzenie konkurencyjnej oferty turystycznej regionu nadbużańskiego

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” serdecznie zaprasza na warsztat turystyczny „Stworzenie konkurencyjnej oferty turystycznej regionu nadbużańskiego” który odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017r. godz. 9.00 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie, ul. Kraszewskiego 13, 17-312 Drohiczyn.

Szczególnie zachęcamy do udziału w  warsztatach przewodników turystycznych, osoby związane z obsługą ruchu turystycznego tj. hotelarzy, właścicieli pensjonatów, restauracji, gospodarstw agroturystycznych itp., organizacje pozarządowe działające w sferze turystyki, przedstawicieli JST zainteresowanych działaniami turystycznymi w gminie, przedsiębiorców, producentów lokalnych.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 07.12.2017 r. na adres e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl lub telefonicznie: 797091197.

Więcej...

2017-12-01 08:55

Ratownicze turbodoładowanie

Ochotnicze Straże Pożarne swoje zgłoszenia udziału w Programie Edukacyjnym "Ratujemy i Uczymy Ratować" powinny przesyłać zgodnie z regulaminem uczestnictwa i formularzami załączonymi do tego komunikatu.

Więcej...

2017-11-30 15:26

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

    Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym szkoły zawodowe), który został ogłoszony w 07.11.2017 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych nr: RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17

Więcej...

2017-11-29 14:54

III Ogólnopolski Turniej Karate Shinkyokushin z okazji Święta Niepodległości Łosice 2017

   Impreza organizowana w ramach obchodów Święta Niepodległości z inicjatywy Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Sportów Budo jest trzecim takim wydarzeniem w Powiecie Łosickim. Pomysł świętowania Dnia Niepodległości na sportowo w połączeniu z przekazem patriotycznym, podobnie jak w ubiegłych latach, spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony Mieszkańców i Gości, jak też zawodników uprawiających tę dyscyplinę sportu. 

Więcej...

2017-11-29 08:12

Pomoc dla Rodziców i opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

    Zapewnienie kompleksowej opieki dla dzieci z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej w województwie mazowieckim.
    W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim został opracowany "Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością", skierowany do rodziców dowiadujących się o urodzeniu dziecka, u którego w wyniku badań prenatalnych stwierdzono cięzkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieeuleczalną chorobę zagrażając jego życiu luvb zdrowiu. Opracowanie powstało dzięki współpracy z konsultantami wojewódzkimi oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Więcej...

2017-11-29 07:53

Informacja o badaniach rolnych

Czy wyższe niż przed rokiem ceny żywca wołowego i wieprzowego zachęcają do zwiększania hodowli?

Prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania pogłowia zwierząt wśród rolników wskazują, że w czerwcu 2017 roku, w porównaniu do czerwca 2016 roku, w Polsce wzrosło pogłowie bydła o 3,4%, a świń o 4,5%. Czy tendencja ta potwierdzi się w kolejnej edycji badań? 

Więcej...