V edycja konkursu „Promocja powiatu łosickiego w oczach jego mieszkańców”


Aktualności

2017-11-06 13:24

Ogłoszenie

Więcej...

2017-11-02 08:06

CZAD CICHY ZABÓJCA

OSTRZEGAMY! 

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

PRZYPOMINAMY!
Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!
Zgodnie z § 34 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
• cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym(np. węglem, drewnem),
• dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Więcej...

2017-10-31 13:54

Przysięga żołnierzy 5.bOT

   28 października 2017 roku na siedleckim stadionie 85-u żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę wojskową. 

Więcej...

2017-10-30 14:00

Debata społeczna na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu łosickiego

  26 października 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyła się kolejna już debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu łosickiego. 

Więcej...

2017-10-30 12:39

Informacja Urzędu Statystycznego w Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniach 7 - 30 listopada 2017 r. w wylosowanych gospodarstwach sadowniczych na terenie całego kraju przeprowadzone będzie obowiązkowe Badanie sadów według gatunków i odmian. Na terenie województwa mazowieckiego próba obejmuje ponad 3000 gospodarstw. Do wszystkich wylosowanych podmiotów zostanie przesłany list z Głównego Urzędu Statystycznego wraz ze szczegółową informacją o badaniu. Z zakresem zbieranych danych można się zapoznać na stronie internetowej:  http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/R-r-s.pdf

Więcej...

2017-10-27 13:48

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Więcej...

2017-10-26 08:07

Ogłoszenie

Więcej...

2017-10-25 08:03

Zaproszenie na debatę dotyczącą bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łosickiego

Więcej...

2017-10-24 14:16

Ślubowanie klas pierwszych w I Liceum Ogólnokształcącym

   23 października 2017 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach odbyło się ślubowanie klas pierwszych.

Więcej...

2017-10-20 14:42

Ogłoszenie

    Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017r. poz. 729), Regulaminem gospodarowania składnikami majątku ruchomego jednostek organizacyjnych Powiatu Łosickiego stanaowiącym Załącznik do Uchwały Nr 137/2017 Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 4 lipca 2017 r., informuje o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych prawach na dobrach niematerialnych. Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Więcej...

2017-10-20 09:12

Kondolencje

Więcej...

2017-10-17 14:07

Wyróżnienia sportowców i ich opiekunów

   16 października br. sesja rady powiatu łosickiego rozpoczęła się od wręczenia wyróżnień sportowcom odnoszącym sukcesy w kraju i za granicą.

Więcej...

2017-10-17 11:48

X Jubileuszowy Zlot Drużyn Harcerskich "Nieprzetartego Szlaku" już za nami

   W dniach 6-8 października 2017 r 49 PDH ,,NS” Strachy na lachy działająca przy Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Łosicach gościła u siebie 12 zaprzyjaźnionych drużyn harcerskich na X już Zlocie Harcerskim. Przybyli nasi przyjaciele z Sokołowa Podlaskiego, Dęblina, Węgrowa, Siedlec, Radzynia Podlaskiego, Mielca, Bełchatowa, Sandomierza, Hajnówki, Stoku  Lackiego, Oświęcimia i Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach.

Więcej...