Aktualności

2016-01-12 12:26

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Łosickim

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Łosickiego zwanego dalej "planem transportowym" opracowany został w celu zapewnienia planowego oraz uwzględniającego oczekiwania społeczne procesu rozwoju i organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Więcej...

2016-01-08 15:33

Przegląd Swobodnych Inicjatyw – interdyscyplinarny konkurs

Szanowni Państwo,

już po raz dziewiętnasty mamy przyjemność ogłosić Przegląd Swobodnych Inicjatyw – interdyscyplinarny konkurs, który obejmuje swym zasięgiem województwo mazowieckie. Tematy konkursu to:

Dzikie zwierzęta … w mieście - w kategoriach: fotograficznej i plastycznej

Sny i marzenia - w kategorii literackiej

Więcej...

2016-01-05 10:48

Zmodernizowana droga wojewódzka w Chotyczach

30 grudnia 2015 r. oficjalne oddano do użytku zmodernizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 698 w miejscowości Chotycze. Za kwotę  971.426 zł brutto Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wykonał m.in.: budowę chodników, wzmocnienie nawierzchni jezdni, wykonanie odwodnienia i zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych.

Więcej...

2016-01-05 08:32

XII edycja „Konkursu – zbiórka makulatury”

W dniu 1 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego  podjął uchwałę Nr1613/99/15 w sprawie  zorganizowania XII edycji „Konkursu – zbiórka makulatury”.

Więcej...

2015-12-18 14:56

„Promocja powiatu łosickiego w oczach jego mieszkańców”

18 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach zostały wręczone nagrody laureatom konkursu „Promocja Powiatu Łosickiego w oczach jego mieszkańców”, którego celem jest: promowanie wiedzy o naszym powiecie, zachowanie pamięci o ważnych wydarzeniach, sytuacjach i naszych przodkach, ochrona ukształtowanego przez wieki dziedzictwa kulturowego, kształtowanie tożsamości lokalnej i regionalnej oraz budowanie emocjonalnej więzi z regionem.

Więcej...

2015-12-18 11:32

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru na lata 2014-2020

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu  do 21.12.2015r., liczy się data wpływu formularza do biura LGD (mail, poczta, osobiście). Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Więcej...