V edycja konkursu „Promocja powiatu łosickiego w oczach jego mieszkańców”


Aktualności

2017-04-25 14:40

Cudze chwalicie swego nie znacie

    22 kwietnia odbył się kolejny Rajd Pieszy i Nordic Walking organizowany przez Starostwo Powiatowe w Łosicach, Klub Sportowy „Jedynka” Łosice, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tym razem pod hasłem „Cudze chwalicie swego nie znacie” ośmioosobowa grupa w sobotni ranek wyruszyła z Łosic do Dzięcioł, aby tam zobaczyć pozostałości po wczesnośredniowiecznym grodzisku. 

Więcej...

2017-04-25 14:06

Olimpiada wiedzy o gospodarstwie domowym w Rudniku

    20 kwietnia br. w świetlicy wiejskiej w Rudniku odbyła się Olimpiada wiedzy o gospodarstwie domowym i przedsiębiorczości oraz  konkurs kulinarny „Najlepsza potrawa z jaj” zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łosicach.

Więcej...

2017-04-24 15:08

Nabór ochotników do WOT

    Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2017 r w godzinach 9:00 - 14:00 w sali konferencyjnej nr 26 I piętro Starostwa Powiatowego w Łosicach ul. Narutowicza nr 6 będą przyjmowane wnioski od ochotników z powiatu łosickiego do pełnienia służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Więcej...

2017-04-24 13:36

Konkursy na stanowiska!

    Zarząd Powiatu Łosickiego ogłosił trzy konkursy: na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łosicach, na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach oraz na stanowisko kierownika Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łosicach.

Więcej...

2017-04-13 12:49

Etap powiatowy konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi - środki chemiczne to nie zabawa”

    13 kwietnia br. odbyło się rozstrzygnięcie etapu powiatowego VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – środki chemiczne to nie zabawa”,którego organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Więcej...

2017-04-13 09:50

Obwieszczenie

Więcej...

2017-04-12 15:16

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

    10 kwietnia br. odbyły się obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej zorganizowane w 77. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 7. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Stanisława, której przewodniczył Pułkownik w stanie spoczynku, ks. dr Marek Pietrusiak. 

    Następnie poczty sztandarowe i delegacje przeszły na Skwer Męczenników Katynia, gdzie poczet flagowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach uroczyście podniósł flagę państwową, odśpiewano hymn państwowy, po którym wysłuchano przemówień. Apel Poległych odczytał bryg. Sławomir Zaniuk Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Łosicach. Salwa honorowa Podlasko – Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego poprzedziła złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 70. rocznicę mordu Katyńskiego oraz nadania Skwerowi imienia Męczenników Katynia. Na zakończenie zespół wokalno-instrumentalny oraz Chóru „Adoramus” Parafii Trójcy św. w Łosicach,  przygotowali krótką część artystyczną. Wartę honorową przy tablicy pełnili harcerze z drużyn harcerskich miasta Łosice.

Więcej...

2017-04-12 11:17

Tygiel Doliny Bugu ogłasza nabór

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

  • zachowanie dziedzictwa lokalnego;
  • budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych;
  • budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Więcej...

2017-04-11 12:17

Stop wypalaniu traw!

    W trosce o zdrowie i życie ludzkie Państwowa Straż pożarna corocznie prowadzi kampanię prewencyjną pn. "NIE dla wypalania traw!", mającą na celu zapobieżenie pożarom traw.

    Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Wśród ludzi panuje przekonanie, że spalanie suchej roślinności przyniesie im korzyść, natomiast fakty są następujące:

1. Wypalanie traw jest niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi,niszczy przyrodę.

2. W pożarach traw ginie wiele pożytecznych zwierząt, inne tracą miejsca lęgowe.

3. Niejednokrotnie od palącego się poszycia gleby, zajmują się torfowiska. Pożary torfu są wyjątkowo trudne do ugaszenia, mogą trwać nawet kilka miesięcy. Torfowiska na regenerację potrzebują kilku tysięcy lat.

    Pożary traw często przenoszą się na sąsiadujące lasy, niszcząc bezpowrotnie cenne drzewostany. Spalony las regeneruje się kilkadziesiąt lat.

    W 2016 roku w związku z pożarami traw i nieużytków odnotowano 6 ofiar śmiertelnych i 81 rannych. Pamiętajmy: najważniejsza jest świadomość i odpowiedzialność, bądźmy ostrożni.

Więcej...

2017-04-06 10:31

Wojska Obrony Terytorialnej

    Służba w OT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych, oraz – w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby.

    Obecnie trwa nabór do służby w 5 batalionie Obrony Terytorialnej (5bOT) w Siedlcach. Batalion swoim obszarem odpowiedzialności obejmie miasto Siedlce i trzy powiaty łosicki, siedlecki i sokołowski (wystawiając po jednej kompanii w każdym powiecie).

Więcej...

2017-04-05 14:59

Afrykański Pomór Świń: poszukiwanie padłych dzików

    Od 4 kwietnia na terenie powiatu łosickiego - w gminach Platerów, Sarnaki, Stara Kornica - służby weterynaryjne, leśnicy oraz wojsko będą prowadzić poszukiwania padłych dzików. Łącznie zaangażowanych będzie ok. 120 osób. Kontrola lasów potrwa do 7 kwietnia.

    Działania służb i wojska mają charakter profilaktyczny, a ich celem jest zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania wirusa ASF w województwie mazowieckim. Mieszkańców prosimy o zachowanie ostrożności i niewstrzymywanie prac służb - mówi Ewa Filipowicz, Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego.

Więcej...

2017-04-05 10:55

Zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Hołowczyce

    Zgodnie z art.11, ust.1 Ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów / Dz. U. z 2014 roku,  poz. 700 ze zm./ zwołuję ogólne zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Hołowczyce, gm. Sarnaki, w celu  ustalenia zasad szacunku gruntów.

Więcej...

2017-03-31 10:52

Konkurs plastyczny

    Starostwo Powiatowe w Łosicach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na „TORBĘ NADBUŻAŃSKĄ”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie torby (uszycie, wydzierganie, wyszydełkowanie, pomalowanie, ozdobienie). Prace powinny nawiązywać bądź wykorzystywać motywy i symbole związane z historią, kulturą, przyrodą, folklorem nadbużańskim.  W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby potrafiące robić na drutach, szydełku, szyć itp.

Więcej...

2017-03-28 14:03

Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków gm.Stara Kornica do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków gm.Stara Kornica do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków na warunkach i zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

Więcej...