Aktualności

2018-06-04 15:08

Odszedł mjr Tadeusz Sobieszczak

    W niedzielę, 3 czerwca zmarł w wieku 94 lat major Tadeusz Sobieszczak ostatni żołnierz Oddziału Partyzanckiego Zenona z 34 pp Armii Krajowej.

    mjr rezerwy Tadeusz Sobieszczak ps. Dudek, kombatant Armii Krajowej, Żołnierz Związku Walki Zbrojnej i następnie Armii Krajowej w oddziale partyzanckim „Zenona” 34 Pułku Piechoty AK. Walczył na ziemi łosickiej realizując zadania osłonowe wydobycia niemieckiej rakiety „V2” z rzeki Bug koło miejscowości Kózki, uczestniczył w likwidacji niemieckiego oddziału radiopelengacyjnego namierzającego pracę radiostacji KG AK w miejscowości Wygoda koło Huszlewa. Uczestnik bitwy pod Jeziorami. Był współinicjatorem budowy pomników upamiętniających walkę 34 pp „Zenona” na ziemi Łosickiej. Organizator i uczestnik wielu przedsięwzięć służących wychowaniu patriotycznemu młodzieży, jak i konsolidowaniu środowisk kombatanckich. 

    Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 7 czerwca. Rozpocznie je Msza św. w siedleckiej Katedrze, która sprawowana będzie o godz. 10.00. Po zakończeniu Eucharystii ciało Majora zostanie złożone do grobu rodzinnego na siedleckim Cmentarzu przy ul. Cmentarnej.

Więcej...

2018-05-30 12:51

Termomodernizacja budynku KPP w Łosicach

Komenda Powiatowa Policji w Łosicach informuje, iż w dniu 24.05.2018 r. na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu (http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone) ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku KPP w Łosicach ul. Kolejowa 6, 08-200 Łosice" z terminem składania ofert do dn. 11.06.2018 r. do godz. 10:30

Więcej...

2018-05-25 15:06

Dzień Pracownika Samorządowego

Więcej...

2018-05-25 08:10

VIII Rajd Nadbużański

Więcej...

2018-05-23 10:22

Czerwcowy Rajd Dorosłych Dzieci

Więcej...

2018-05-16 15:14

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Informacja

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.
Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:
- prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach,
- dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Więcej...