V edycja konkursu „Promocja powiatu łosickiego w oczach jego mieszkańców”


Aktualności

2015-07-10 07:59

Zasady bezpieczeństwa pożarowego przy zbiorze i składowaniu płodów rolnych

             Okres letni to czas wzmożonych prac polowych. Jest to okres, w którym z roku na rok notuje się wzrost pożarów w gospodarstwach rolnych. Spowodowane jest to tym, że podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych nie są przestrzegane podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego. 

            W celu wyeliminowania zagrożenia pożarowego w gospodarstwach rolnych w czasie wykonywania w/w prac należy przestrzegać zasad, które zostały wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719), w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Więcej...

2015-06-30 12:38

INFORMACJA

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu łosickiego dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20.000,00 zł

Więcej...

2015-06-24 07:51

Debata społeczna na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu łosickiego

W dniu 22 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Łosickiego odbyła się kolejna już debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu łosickiego.

W ramach rządowego programu „Razem Bezpiecznej” mającego ma celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz koordynacji działań policji z organami administracji rządowej i samorządowej z mieszkańcami powiatu łosickiego spotkali się V-ce Wojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, insp. Janusz Stępniak – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, insp. Dariusz Borkowski – Komendant Powiatowy Policji w Łosicach, Starosta Łosicki Czesław Giziński, Wicestarosta Łosicki Iwona Muder, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz oraz władze samorządowe i przedstawiciele wielu innych instytucji.

Więcej...

2015-06-23 08:02

Rzeczy znalezione

Informacja

 

Działając na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 1966 roku w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz.141 z późniejszymi zmianami),

Starostwo Powiatowe w Łosicach niniejszym informuje, że w naszej siedzibie, przy ul. Narutowicza 6 przechowywane są rzeczy porzucone, znalezione i dostarczone

Więcej...

2015-06-22 09:45

Zaproszenie rękodzielników na XVI Festyn Nadbużański

Starosta Łosicki zaprasza wszystkich chętnych rzemieślników, rękodzielników i twórców ludowych do zaprezentowania swoich produktów i usług podczas XVI Festynu Nadbużańskiego, organizowanego tradycyjnie na skarpie w Serpelicach nad Bugiem w dniach 11-12 lipca 2015 r. To cykliczne wydarzenie, stanowi okazję do zaprezentowania szerokiemu gronu odbiorców Państwa wyrobów. To również doskonała sposobność do popularyzacji wśród społeczeństwa pamięci i wiedzy o dawnych, a ginących dziś zawodach.

Więcej...