Aktualności

2016-01-29 20:00

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  •   Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

Więcej...

2016-01-28 14:36

Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Łosickiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Zarządzenie Nr 2/2016

Starosty Łosickiego

z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw

z zakresu działalności lobbingowej

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 9 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

Więcej...

2016-01-12 12:26

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Łosickim

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Łosickiego zwanego dalej "planem transportowym" opracowany został w celu zapewnienia planowego oraz uwzględniającego oczekiwania społeczne procesu rozwoju i organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Więcej...

2016-01-08 15:33

Przegląd Swobodnych Inicjatyw – interdyscyplinarny konkurs

Szanowni Państwo,

już po raz dziewiętnasty mamy przyjemność ogłosić Przegląd Swobodnych Inicjatyw – interdyscyplinarny konkurs, który obejmuje swym zasięgiem województwo mazowieckie. Tematy konkursu to:

Dzikie zwierzęta … w mieście - w kategoriach: fotograficznej i plastycznej

Sny i marzenia - w kategorii literackiej

Więcej...

2016-01-05 10:48

Zmodernizowana droga wojewódzka w Chotyczach

30 grudnia 2015 r. oficjalne oddano do użytku zmodernizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 698 w miejscowości Chotycze. Za kwotę  971.426 zł brutto Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wykonał m.in.: budowę chodników, wzmocnienie nawierzchni jezdni, wykonanie odwodnienia i zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych.

Więcej...

2016-01-05 08:32

XII edycja „Konkursu – zbiórka makulatury”

W dniu 1 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego  podjął uchwałę Nr1613/99/15 w sprawie  zorganizowania XII edycji „Konkursu – zbiórka makulatury”.

Więcej...