V edycja konkursu „Promocja powiatu łosickiego w oczach jego mieszkańców”


Aktualności

2017-05-18 08:27

Bezpieczny i Aktywny Senior

Więcej...

2017-05-17 07:56

II Piknik Edukacyjny w Zespole Szkół Nr 3 w Łosicach

    14  maja w Zespole Szkół nr 3 RCKU w Łosicach odbył się II Piknik Edukacyjny, którego głównym celem była promocja szkoły. W organizację oprócz dyrekcji szkoły zaangażowali się uczniowie tej placówki, KP PSP w Łosicach firma ROLMIX, KRUS itp. Poza pokazami chemicznymi i fizycznymi, licznymi konkursami uczniowie pod kierunkiem nauczyciela serwowali przez cały czas trwania pikniku ciepłe dania z grilla - przekąski i dania staropolskie oraz  słodkości. Uczestnicy mieli okazję nauczyć się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, obejrzeć panoramę Łosic z wysięgnika strażackiego, pograć w tenisa ziemnego, pojeździć na koniu czy obejrzeć sprzęt rolniczy a wszystko to odbywało się przy dźwiękach prezentujących się na scenie zespołów i solistów: uczniów z ZS nr 3, Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej, Zespołu działającego przy parafii Trójcy św. w Łosicach, Klubu piosenki z ŁDK oraz zespołu Hunters.

Więcej...

2017-05-16 11:18

V Przegląd Zespołów Pieśni Ludowych Doliny Bugu

    Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza konkurs w ramach V Przeglądu Zespołów Pieśni Ludowych Doliny Bugu. Zespół, twórca z obszaru działania SLGD „Tygiel Doliny Bugu” zobowiązany jest do przygotowania 2 utworów max do 10 min. programu muzycznego. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie od 15 maja do 31 maja 2017r. na adres e-mail: specjalista@tygieldolinybugu.pl

Więcej...

2017-05-15 12:19

Dla Ciebie Ziemio Śpiewamy - I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej

    I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej –„Dla Ciebie Ziemio Śpiewamy” odbył się 28 kwietnia w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy.

    Do przesłuchań festiwalowych zgłosiło się dwudziestu wykonawców reprezentujących dziewięć szkół powiatu łosickiego, co w sumie dało 140 osób uczestniczących w festiwalu. Uczestnicy występujący w czterech kategoriach zabłysnęli na scenie wykonując piosenki proekologiczne, często uświetniając swój występ kolorowymi strojami lub choreografią.

Więcej...

2017-05-12 14:57

Prognoza oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla 9 obrębów w Gminach Stara Kornica i Sarnaki

    W związku z wykonywaniem Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu na lata 2018 – 2027 na terenie gminy Stara Kornica – 2 obręby (Popławy, Wyrzyki) i 7 obrębów gminy Sarnaki – (Bonin, Bużka, Klepaczew, Mielnik II, Nowe Mierzwice, Stare Mierzwice i Zabuże) Starostwo Powiatowe w Łosicach na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353  ze zm.), informuje o udostępnieniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach.

Więcej...

2017-05-10 12:05

Dzień Bibliotekarza w bibliotece powiatowej

    9 maja w sarnackiej bibliotece odbył się Dzień Bibliotekarza. Uroczystość była zarazem oficjalną inauguracją działalności naszej biblioteki jako biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych Powiatu Łosickiego.

Więcej...

2017-05-09 15:07

Siłownia Nestle Głosowanie

Serdecznie zapraszamy do głosowania!!!

Planujemy ewentualną lokalizację siłowni plenerowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Litewnikach, gdzie będą mogli z niej skorzystać zarówno podopieczni ŚDS, mieszkańcy Nowych Litewnik, jak również mieszańcy gminy Sarnaki oraz pobliskich miejscowości.

Link do głosowania:

https://www.nestleporusza.pl/glosowanie

Więcej...

2017-05-09 13:49

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

    8 maja br. w Zespole Szkolno-Wychowawczym w Huszlewie odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W turnieju uczestniczyło 8 czteroosobowych drużyn szkół podstawowych oraz 7 drużyn trzyosobowych ze szkół gimnazjalnych.

    Turniej składał się z dwóch elementów: testu z wiedzy dotyczącej przepisów ruchu drogowego oraz toru jazdy rowerem.

Więcej...

2017-05-07 08:29

Majowy rajd rowerowy

    6 maja odbył się „Majowy rajd rowerowy”. Uczestnicy pokonali 65 km na trasie Łosice – Drohiczyn – Łosice. Trasa wiodła do miejscowości  związanych z dworami ziemiańskimi. Na cmentarzu w Niemojkach odwiedzili groby dawnych właścicieli Toporowa, Dąbrowy, Łysowa, Patkowa Ruskiego, Patkowa Pruskiego, Patkowa Józefowa. W Łysowie obserwowali pozostałości po dworze i zapoznali się z historią pobytu w nim Stefana Żeromskiego. Po dawnym dworze w Dąbrowie oprowadzała przewodniczka. Przedstawiła historię dworu oraz życie jego właścicieli. W odrestaurowanym budynku mieści się obecnie Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach –Muzeum Ziemiaństwa. W Korczewie cykliści zwiedzali pałac „Perłę Podlasia” oraz otaczający piękny park. Dalsza trasa wiodła do rezerwatu przyrody „Przekop”.

Więcej...

2017-05-04 12:10

Obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Łosicach

    Uroczystości upamiętniające 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Św. Zygmunta Króla w Łosicach którą odprawił Ks. Kanonik Jan Babik – Kanclerz Kurii Biskupiej w Siedlcach w koncelebrze z Ks. Kanonikiem Sławomirem Kapitanem Dziekanem Dekanatu Łosickiego i Ks. Edwardem Borucem Proboszczem Parafii Trójcy Świętej w Łosicach. Następnie pod dowództwem mł. bryg. Rafała Stefaniuka z Komendy PPSP w Łosicach poczty sztandarowe zaproszeni goście oraz mieszkańcy w przemarszu wokół Rynku udali się pod obelisk upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja, aby tu oddać hołd twórcom Konstytucji i złożyć kwiaty.

Więcej...

2017-04-28 13:36

XVI Regionalny Przegląd Piosenki Dzieci I Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych

    27 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.00 sala widowiskowa Łosickiego Domu Kultury zapełniła się po brzegi roześmianymi buziami dzieci, młodzieży i dorosłych przybyłych na XVI REGIONALNY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECI I MŁODZIEŻY O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Organizatorami XVI Przeglądu Piosenki byli nauczyciele Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łosicach oraz pracownicy Łosickiego Domu Kultury. Honorowy patronat nad imprezą objęło Starostwo Powiatowe w Łosicach.

Więcej...

2017-04-28 10:55

Sukces nauczycielki z Zespołu Szkół Nr 3 RCKU

    Nauczyciel fizyki z naszej szkoły Justyna Olizaruk-Kordaczuk wśród szóstki laureatów I Konkursu "Wiem, jak uczyć o energii jądrowej". Celem konkursu było wyłonienie najbardziej aktywnych nauczycieli w dziedzinie związanej z energią jądrową oraz wsparcie ich kompetencji i zainteresowań zawodowych. Zadaniem konkursowym było opracowanie scenariusza zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, dotyczącego energii i energetyki jądrowej, z przeznaczeniem do wykorzystywania przez innych nauczycieli podczas prowadzenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych.

Więcej...

2017-04-28 09:47

Geodezja przetarg [aktualizacja 08.05.17]

    Starosta Powiatu Łosickiego zaprasza jednostki wykonawstwa geodezyjnego posiadające uprawnienia do sporządzania dokumentacji do celów prawnych do przystąpienia do przetargu na sporządzenie dokumentacji dla potrzeb aktualizacji ewidencji gruntów i budynków części obrębu Walim gm. Stara Kornica obejmującej zwarty kompleks działek o pow. 15,1 ha.

Więcej...

2017-04-26 11:50

II Otwarty Dzień Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Nr

    24 kwietnia w Zespole Szkół Nr 2 w Łosicach odbył się II Otwarty Dzień Doradztwa Zawodowego podczas, którego prezentowały się zakłady pracy zatrudniające absolwentów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Gimnazjaliści uczestniczący w wydarzeniu mieli możliwość poznać ofertę edukacyjną szkoły oraz uczestniczyć w niezwykły zajęciach warsztatowych. Najistotniejsze informacje dotyczące sytuacji na lokalnym i krajowym rynku pracy zaprezentowała Pani Monika Chudek - Doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach.

Więcej...