Aktualności

2016-06-21 07:49

Ćwiczenia SZPITAL 2016

    Istotnym elementem działania w zakresie przygotowania do sprawnej i efektywnej realizacji zadań z zakresu ochrony ludności mają być ćwiczenia w tym zakresie.

            W związku z tym Starosta Powiatu Łosickiego - Szef Obrony Cywilnej polecił przeprowadzić ćwiczenia sztabowe i praktyczny sprawdzian obowiązujących procedur w przypadku zdarzenia masowego i  ewakuacji Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Łosicach w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia. 

Więcej...

2016-06-21 07:37

Konkurs "ODDAL TO"

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach uprzejmie informuje, że w dniach 31 maja i 1 czerwca 2016 r. został ogłoszony konkurs Głównego Inspektora Sanitarnego i Polskiego Towarzystwa Higienicznego pt. „Oddal to”.

Więcej...

2016-06-14 12:43

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2017 rok

    Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządoweoraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag
i propozycji do projektu to 1 lipca br.

Więcej...

2016-06-14 08:20

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych

ZAWIADOMIENIE

o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych

    Na podstawie § 38 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 454 - z późniejszymi sprostowaniami i zmianami)

Więcej...

2016-06-14 08:18

Pomnik majora "Zenona"

    12 czerwca w Terlikowie odsłonięto pomnik poświęcony Stefanowi Wyrzykowskiemu, znanemu jako major "Zenon", urodzonemu w tej wsi. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana przez ks. biskupa emeryta Antoniego Pacyfika Dydycza, ks. Krzysztofa Janowica proboszcza parafii Chłopków oraz ks. Jana Wasilewskiego duszpasterza z Horoszek. Po Mszy ks. biskup poświęcił pomnik, a symbolicznego jego odsłonięcia dokonali członkowie rodziny mjr Zenona, w tym syn Zenon Wyrzykowski oraz współtowarzysze broni. Delegacje złożyły wieńce. W imieniu Samorządu Powiatu Łosickiego kwiaty złożyła p. Iwona Muder wicestarosta łosicki.

Więcej...

2016-06-14 08:06

Jubileusz 25-lecia Diecezji Drohiczyńskiej

    10 czerwca w Drohiczynie obchodzono jubileusz 25-lecia diecezji. Uroczystości odbyły się przy Kopcu Pamięci z monumentalnym pękniętym krzyżem, upamiętniającym nabożeństwo ekumeniczne w czasie Wizyty św. Jana Pawła II. Koncert Laureatów Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej rozpoczął uroczystości, a od strony Siedlec i Bielska Podlaskiego wjechało także kilkaset motocykli w ramach rajdu „Szlakiem Jana Pawła II”. 

Więcej...