Aktualności

2016-11-15 12:35

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA PALENIA-17 listopada

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy antytytoniowej, przypomina o zakazie używania e -papierosów w miejscach publicznych oraz o konieczności umieszczania znaku zakazującego używania e-papierosów.

W dniu 24 sierpnia 2016 w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Przepisy ustawy weszły w życie 8 września 2016.

Więcej...

2016-11-14 14:30

Konkurs ofert na udzielanie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Zarząd Powiatu Łosickiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe dla mieszkańców Powiatu Łosickiego w 2017 r.

Więcej...

2016-11-14 14:00

Wspólnie Bezpieczniej

Więcej...

2016-11-10 15:24

Uroczystość przekazanie Sztandaru I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach

    8 listopada podczas uroczystej Mszy św. w kościele pw. Trójcy Świętej miało miejsce poświęcenie nowego sztandaru I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach ufundowanego przez uczestników IV Zjazdu  Absolwentów LO, a oficjalne przekazanie wraz ze ślubowaniem klas pierwszych LO odbyło się w szkole. 

Więcej...

2016-11-09 12:45

Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

    Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Więcej...

2016-11-07 13:53

Rzeczy znalezione - Informacja

    Działając na podstawie  Ustawy  z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015, poz.397),

    Starostwo Powiatowe w Łosicach niniejszym informuje, że w naszej siedzibie, przy ul. Narutowicza 6 przechowywane są rzeczy znalezione ...

Więcej...