V edycja konkursu „Promocja powiatu łosickiego w oczach jego mieszkańców”


Aktualności

2015-07-17 15:32

Informacja - rzeczy znalezione

Łosice, dnia 17.07.2015r.

Informacja

 

Działając na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 1966 roku w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz.141 z późniejszymi zmianami),

Starostwo Powiatowe w Łosicach niniejszym informuje, że w naszej siedzibie, przy ul. Narutowicza 6 przechowywane są rzeczy porzucone, znalezione

Więcej...

2015-07-17 15:28

ZARZĄDZENIE STAROSTY Nr 20-2015

ZARZĄDZENIE Nr 20/2015

STAROSTY POWIATU ŁOSICKIEGO

z dnia 17 lipca 2015 roku

 

w sprawie: ustalenia wolnego dnia od pracy

 

Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013r. poz.595 j.t. z późn. zm. ) w związku z art.130 § 2 Kodeksu pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974r (Dz. U. 2014.1502 j.t. z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W celu obniżenia wymiaru czasu pracy w miesiącu sierpniu 2015r. za  Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Święto Wojska Polskiego ustalono  dzień 14 sierpnia 2015roku dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Łosicach i Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Łosickiego.

 

§ 2

 

         Wykonanie zarządzenia poleca się dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łosickiego.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Starosta Powiatu Łosickiego

mgr inż. Czesław Giziński

Więcej...

2015-07-14 15:30

XVI Festyn Nadbużański

11 lipca podczas pierwszego dnia festynu odbył się NOC DJ podczas, której wystąpił DJ Hazel, DJ Guma, Dj Goodie i Dj Żurek. Drugi dzień festynu rozpoczął się koncertem "Wakacyjne rytmy" w wykonaniu uczestników Wakacyjnych Warsztatów Muzycznych "Czas na Muzykę" organizowanych przez Fundację "Teraz Muzyka". 

Więcej...

2015-07-10 07:59

Zasady bezpieczeństwa pożarowego przy zbiorze i składowaniu płodów rolnych

             Okres letni to czas wzmożonych prac polowych. Jest to okres, w którym z roku na rok notuje się wzrost pożarów w gospodarstwach rolnych. Spowodowane jest to tym, że podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych nie są przestrzegane podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego. 

            W celu wyeliminowania zagrożenia pożarowego w gospodarstwach rolnych w czasie wykonywania w/w prac należy przestrzegać zasad, które zostały wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719), w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Więcej...

2015-06-30 12:38

INFORMACJA

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu łosickiego dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20.000,00 zł

Więcej...