Zarządzenie Nr 14/2014

Starosty Powiatu Łosickiego

z dnia 3 kwietnia 2014 roku

w sprawie: ustalenia wolnego dnia od pracy

Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013r. poz.595 j.t. z późn. zm. ) w związku z art.130 § 2 kodeksu pracy ustawa z dnia 26 czerwca 1974r (Dz. U. 1998.21.94 j.t. z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1

W sobotę w dniu wolnym od pracy 3 maja 2014r. przypada Święto Konstytucji 3 Maja - Matki Bożej Królowej Polski w celu obniżenia wymiaru czasu pracy w zamian za to święto wyznacza się dodatkowy dzień wolny od pracy w Starostwie Powiatowym w Łosicach i Jednostkach Organizacyjnych Powiatu, będzie to dzień 2 maja 2014r. .

§ 2

Wykonanie zarządzenia poleca się dyrektorom i kierownikom jednostek.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Starosta Łosicki
/-/
mgr inż. Czesław Giziński
Aktualności

2014-04-17 13:29

Realizacja przez Powiat Łosicki operacji z zakresu małych projektów

W związku z rozpoczęciem realizacji przez Powiat Łosicki operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na wydanie publikacji pt.: „Poznaj Powiat Łosicki – Przewodnik Turystyczny” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zapraszamy do składania ofert turystycznych w celu zamieszczenia w wyżej wymienionej publikacji. 

Więcej...

2014-04-15 13:17

V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

Więcej...

2014-04-15 11:01

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie    z  art.  61  §  4   Kodeksu   postępowania  administracyjnego   zawiadamiam,  że  w   dniu  11 września 2013 r.  zostało  wszczęte   na  wniosek Wójta Gminy Olszanka  postępowanie  w  sprawie uznania za mienie gromadzkie działek nr 44, 120, 134, 335, 375 o łącznej pow. 1.9053 ha położonych w obrębie Bejdy. 

Więcej...

2014-04-15 10:56

Mammobus w Twojej miejscowości

Połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wciąż nie skorzystała z możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie. Jeśli  jesteś w grupie, która już się przebadała,  bądź ambasadorem profilaktyki, zachęć swoje przyjaciółki do zgłoszenia się na badanie! Jeśli jeszcze się nie badałaś – przyjdźcie na badanie razem!

Więcej...

2014-04-11 10:43

Stypendium Starosty Łosickiego

11 kwietnia br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosiach odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Łosickiego za wybitne osiągnięcia w nauce.

Więcej...

2014-04-11 09:39

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że do dnia 30 maja 2014 r. można składać Wnioski o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny.

Wnioski należy składać (po dostawie świń do rzeźni) do Oddziału Terenowego ARR właściwego ze względu na miejsce siedziby stada, z którego pochodzą świnie, dostarczone do uboju i będące przedmiotem wniosku.

Więcej...

2014-04-10 12:43

Etap powiatowy konkursu plastycznego

„Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!”

Więcej...

2014-04-01 07:44

Promocja powiatu łosickiego w oczach jego mieszkańców 2014

Starostwo Powiatowe w Łosicach ogłasza II edycję konkursu pn.: „Promocja powiatu łosickiego w oczach jego mieszkańców”. Poniżej informacje o konkursie oraz regulamin.

 

Więcej...

2014-03-31 11:55

71. rocznica wysiedleń i pacyfikacji Zamojszczyzny

30 marca w Łosicach odbyły się uroczystości upamiętniające 71 rocznicę pacyfikacji i wysiedleń na Zamojszczyźnie. 

Więcej...

2014-03-28 09:24

ASF - rozporządzenie KE

Rozporządzenie Komisji Europejskiej określające nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce przewidziane jest do opublikowania 29 marca br. W życie wejdzie następnego dnia.

 

Więcej...

2014-03-21 14:53

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach czynny w sobotę 22.03.2014r.

W związku z potrzebą zapewnienia funkcjonowania urzędu w zakresie załatwienia spraw, polegających na wydawaniu rolnikom pozwoleń na przemieszczanie świń z obszaru objetego ograniczeniami (w związku ze stwierdzeniem afrykańskiego pomoru świń) do gospodarst lub rzeźni poza tym obszrem informuję, iż 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach będzie czynny czynny w sobotę 22.03.2014r. w godzinach 7:30-15:30

 

Więcej...

2014-03-18 10:47

Wystąpienie Starosty Łosickiego na blokadzie dróg w dniu 14.03.2014r.

Wystąpienie Starosty Łosickiego na blokadzie dróg przez rolników Powiatu Łosickiego podczas kryzysowej wizyty Premiera Janusza Piechocińskiego w związku z ASF. w dniu 14 marca 2014r.

 

Panie Premierze

         Rolnicy Ziemi Łosickiej od czasów walki z Caratem, poprzez okres Stalinowski oraz wprowadzenie liberalnej gospodarki rynkowej w wolnej Polsce po raz kolejny , z  ogromną determinacją przystąpili  do obrony swoich warsztatów pracy – Wysoko wyspecjalizowanych gospodarstw produkujących trzodę chlewną , w momencie utworzenia strefy buforowej przed wirusem ASF ...

Więcej...

2014-03-18 10:35

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

14 marca br. w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. OTWP jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtujący umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 

Więcej...

2014-03-13 13:24

Wystawa "Podlaskie ślady broni V-1 i V-2 Tak się zaczęła droga w Kosmos"

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach Andrzej Matuszewicz zaprasza na otwarcie wystawy

Podlaskie ślady broni V-1 i V-2 Tak się zaczęła droga w Kosmos

21 marca 2014 r. (piątek), godz. 18.00 w Muzeum Regionalnym w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 1.

Wystawa będzie czynna do 15 czerwca 2014 r.

Jej autorem jest Sławomir Kordaczuk.

 

Więcej...

2014-03-13 12:59

Harcerska Olimpiada Sportowa w Łosicach 7-9. marca

HARCERSKIE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE

ŁOSICE 2014

                W dniach 7 – 9 marca, w Zespole Szkół nr 1 w Łosicach odbyły się Harcerskie Igrzyska Olimpijskie dla drużyn Hufca ZHP „Podlasie”. W sportowych zmaganiach wzięły udział zuchy oraz harcerze, harcerze starsi i wędrownicy. Dla każdej z grup wiekowych przeprowadzone zostały konkurencje sportowe.

Więcej...