Aktualności

2016-01-29 20:00

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  •   Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

Więcej...

2016-01-28 14:36

Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Łosickiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Zarządzenie Nr 2/2016

Starosty Łosickiego

z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw

z zakresu działalności lobbingowej

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 9 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) – zarządza się, co następuje:

Więcej...

2016-01-12 12:26

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Łosickim

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Łosickiego zwanego dalej "planem transportowym" opracowany został w celu zapewnienia planowego oraz uwzględniającego oczekiwania społeczne procesu rozwoju i organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Więcej...

2016-01-08 15:33

Przegląd Swobodnych Inicjatyw – interdyscyplinarny konkurs

Szanowni Państwo,

już po raz dziewiętnasty mamy przyjemność ogłosić Przegląd Swobodnych Inicjatyw – interdyscyplinarny konkurs, który obejmuje swym zasięgiem województwo mazowieckie. Tematy konkursu to:

Dzikie zwierzęta … w mieście - w kategoriach: fotograficznej i plastycznej

Sny i marzenia - w kategorii literackiej

Więcej...

2016-01-05 10:48

Zmodernizowana droga wojewódzka w Chotyczach

30 grudnia 2015 r. oficjalne oddano do użytku zmodernizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 698 w miejscowości Chotycze. Za kwotę  971.426 zł brutto Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wykonał m.in.: budowę chodników, wzmocnienie nawierzchni jezdni, wykonanie odwodnienia i zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych.

Więcej...

2016-01-05 08:32

XII edycja „Konkursu – zbiórka makulatury”

W dniu 1 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego  podjął uchwałę Nr1613/99/15 w sprawie  zorganizowania XII edycji „Konkursu – zbiórka makulatury”.

Więcej...

2015-12-18 14:56

„Promocja powiatu łosickiego w oczach jego mieszkańców”

18 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach zostały wręczone nagrody laureatom konkursu „Promocja Powiatu Łosickiego w oczach jego mieszkańców”, którego celem jest: promowanie wiedzy o naszym powiecie, zachowanie pamięci o ważnych wydarzeniach, sytuacjach i naszych przodkach, ochrona ukształtowanego przez wieki dziedzictwa kulturowego, kształtowanie tożsamości lokalnej i regionalnej oraz budowanie emocjonalnej więzi z regionem.

Więcej...

2015-12-18 11:32

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru na lata 2014-2020

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu  do 21.12.2015r., liczy się data wpływu formularza do biura LGD (mail, poczta, osobiście). Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Więcej...

2015-12-18 11:30

Konsultacje społeczne dotyczące diagnozy i analizy SWOT strategii rozwoju na lata 2014-2020

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące diagnozy i analizy SWOT strategii rozwoju na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu  do 21.12.2015r., liczy się data wpływu formularza do biura LGD (mail, poczta, osobiście). Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Więcej...

2015-12-18 11:19

Konsultacje społeczne dotyczące celów, wskaźników i planu działania na lata 2014-2020

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące celów, wskaźników i planu działania na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 21.12.2015r., liczy się data wpływu formularza do biura LGD (mail, poczta, osobiście). Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Więcej...

2015-12-18 10:19

Pociski artyleryjskie w Chybowie

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 grudnia 2015 r. mieszkaniec miejscowości Chybów gmina Sarnaki podczas prac porządkowych na własnej działce leśnej odnalazł niebezpieczny przedmiot pochodzenia wojskowego i telefonicznie powiadomił Dyżurnego KP Policji w Łosicach o znalezisku.

Więcej...

2015-12-15 15:45

Uroczysta sesja opłatkowa Rady Powiatu Łosickiego

14 grudnia w tradycyjnej, przedświątecznej, uroczystej opłatkowej sesji Rady Powiatu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym gościł biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Piotr Sawczuk oraz dziekan łosicki ks. kanonik Sławomir Kapitan, dziekan sarnacki ks. prałat Andrzej Jakubowicz, dziekan dekanatu zbuczyńskiego ks. kanonik Stanisław Chodźko oraz proboszcz parafii Trójcy Świętej w Łosicach ks. Edward Boruc i proboszcz parafii MB Częstochowskiej w Starych Szpakach ks. Jacek Nazaruk.

Więcej...

2015-12-15 13:00

Spotkanie opłatkowe pracowników Centrum Administracyjnego w Łosicach

14 grudnia 2015 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich pracowników Łosickiego Centrum Administracyjnego z Ks. Bp dr Piotrem Sawczukiem. W spotkaniu uczestniczył również Dziekan Dekanatu Łosickiego ks. kan. Sławomir Kapitan.

Więcej...

2015-12-01 08:15

Debata społeczna na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu łosickiego

W dniu 27 listopada 2015 roku w sali OSP odbyła się kolejna już debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu łosickiego.

Więcej...