Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach

application/pdf Zmiany w skladzie Rady Powiatu Losickiego.pdf (218.9 KiB)

Aktualności

2014-08-26 14:20

Golgota Młodych 2014

W dniach 22-26 sierpnia br. w Serpelicach odbywało się spotkanie pn.: Golgota Młodych. Hasłem i motywem przewodnim już VIII edycji spotkania Młodych było „Wędrowcy do świtu”.

Więcej...

2014-08-26 07:40

Informacja - rzeczy znalezione

Łosice, dnia 25.08.2014r.

Informacja

Działając na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 1966 roku w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz.141 z późniejszymi zmianami),

 Starostwo Powiatowe w Łosicach niniejszym informuje, że w naszej siedzibie, przy ul. Narutowicza 6 przechowywana jest znaleziona przez Komendę Powiatową Policji w Łosicach:

  1. dnia 16 lipca 2014r. w Łosicach na ul. Piłsudskiego  -  torba z zawartością. 

Więcej...

2014-08-22 14:50

Radiowe Dożynki 2014 w Powiecie Łosickim

20 sierpnia br. Katolickie Radio Podlasia gościło na terenie Powiatu Łosickiego. Tematem wizyty było rolnictwo, a w szczególności pomoc, jaką otrzymali rolnicy powiatu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Więcej...

2014-08-21 15:08

Konkurs "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

Uprzejmie informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz czwarty ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa. Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Więcej...

2014-08-21 13:46

Uroczyste obchody 90-cio lecia OSP Niemojki

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej

w Niemojkach

 

SERDECZNIE ZAPRASZA  

na

uroczyste obchody 90-cio lecia OSP Niemojki,

które odbędą się 31 sierpnia 2014 r.

w Niemojkach

Więcej...

2014-08-14 11:38

Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe II – projekt poświęcony wspólnotom gruntowym

tl_files/starostwo/loga_partnerzy/Stowarzyszenie Aktywni.png

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności ekonomiczno-społecznej wspólnot gruntowych na terenie woj. mazowieckiego przez przekazanie im kompleksowego wsparcia: szkoleń, warsztatów i doradztwa specjalistycznego z zakresu wspólnot gruntowych oraz ekonomii społecznej. Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2014–31.12.2014 r., dzięki środkom pochodzącym z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej...

2014-07-31 11:50

Mammobus w Twojej miejscowości!

Mammobus w Twojej miejscowości!

Zbadałaś się już? Zachęć przyjaciółkę!

 

Połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wciąż nie skorzystała z możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie. Jeśli  jesteś w grupie, która już się przebadała,  bądź ambasadorem profilaktyki, zachęć swoje przyjaciółki do zgłoszenia się na badanie! Jeśli jeszcze się nie badałaś – przyjdźcie na badanie razem!

Więcej...

2014-07-23 11:11

Trzecia edycja publikacji pt.: Dzieci w województwie mazowieckim

Urząd Statystyczny w Warszawie informuje, iż wydał trzecią edycję publikacji pt.: „Dzieci w województwie mazowieckim”.

Przedstawione w 5 częściach opracowania informacje dotyczą: zjawisk demograficznych, miejsca dziecka w rodzinie i poza nią, sytuacji rodzin z dziećmi na utrzymaniu, opieki społecznej, stanu zdrowia i opieki medycznej, edukacji i wychowania, kultury i wypoczynku oraz zagrożeń zdrowia i życia dzieci i młodzieży województwa mazowieckiego w latach 2008-2012.

Więcej...

2014-07-17 15:36

INFORMACJA

Łosice, dnia 16.07.2014r. 

Informacja

 

Działając na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 1966 roku w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz.141 z późniejszymi zmianami),

 Starostwo Powiatowe w Łosicach niniejszym informuje, że w naszej siedzibie, przy ul. Narutowicza 6 przechowywany jest znaleziony przez Komendę Powiatową Policji w Łosicach:

 

  1. dnia 16 lipca 2014r. w Łosicach na ul. Piłsudskiego znaleziono  -  torbę z zawartością. 

 

Więcej...

2014-07-17 13:49

Spotkanie z Panią Minister Elżbieta Seredyn dotyczącym ukształtowania polityki prorodzinnej w powiecie łosickim

Wystąpienie Starosty Łosickiego na spotkaniu z Panią Minister Elżbieta Seredyn dotyczącym ukształtowania polityki prorodzinnej w powiecie łosickim

Więcej...

2014-07-17 13:36

INFORMACJA STAROSTY ŁOSICKIEGO

Starosta  Łosicki  informuje, że

z o s t a n i e   w y ł o ż o n y

do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartogra-ficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu Klimczyce-Kolonia gminy Sarnaki

Więcej...

2014-07-16 10:47

XV Festyn Nadbużański - podsumowanie 2. dnia

Drugi dzień festynu rozpoczął Pan Czesław Giziński - Starosta Łosicki.

W drugim dniu festynu swoją obecnością zaszczycili nas Pan Krzysztof Borkowski – Poseł na Sejm RP, Pani Emilia Jędrej – Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich i Instytucji Partnerów Rynku Pracy w Warszawie, Pan Piotr Karaś – Dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z siedzibą w Siedlcach oraz współorganizator imprezy Pani Agnieszka Wojtkowska – Prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie środków pozyskanych z UE na rozwój powiatu łosickiego, w tym na infrastrukturę, aktywizację zawodową bezrobotnych i rozwoju przedsiębiorczości.

Następnie scenę zdominował pełne energii i dobrego humoru kobiety z zespołu Babeczki Podlaskie, które bawiły najmłodszych uczestników imprezy Pszczółkowymi hitami.

Więcej...

2014-07-15 13:46

XV Festyn Nadbużański - Podsumowanie 1. dnia

II Przegląd Zespołów Pieśni Ludowych Doliny Bugu

 

12 lipca podczas pierwszego dnia festynu odbył się II Przegląd Zespołów Pieśni Ludowych Doliny Bugu, w którym uczestniczyło 15 zespołów muzycznych. Organizatorem Przeglądu było Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu". Przegląd był sfinansowany ze środków LEADER, w ramach PROW 2007-2013 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Cel przeglądu to przede wszystkim popularyzacja kultury podlaskiej, a w szczególności tradycji muzycznych. Otwarcia konkursu dokonali: Pani Agnieszka Wojtkowska – Prezes Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", Pan Czesław Giziński - Starosta Łosicki, Pan Mariusz Kucewicz - Wicestarosta Łosicki, Pan Andrzej Lipka - Wójt Gminy Sarnaki. 

Więcej...

2014-07-10 12:38

ROLNIKU - śpiesz się powoli...!

Prace na polu trwają wiele miesięcy. Aby uzyskać wysokie plony rolnicy orzą ziemię, bronują, nawożą pola, sieją zboża i tak rok w rok. Lipiec i sierpień to okres najintensywniejszej pracy na wsi. Rozpoczyna się okres zbiorów - koszenie zboża a potem prasowanie i zwożenie słomy z pól. Wszystko prędko, by uciec przed deszczową pogodą, która pogorszy zbiory i opóźni żniwa.

Więcej...