Ogłoszenie o sprawach konsumenckich

application/pdf Ogloszenie o sprawach konsumenckich.pdf (61.1 KiB)

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach

application/pdf Zmiany w skladzie Rady Powiatu Losickiego.pdf (218.9 KiB)

Aktualności

2014-07-23 11:11

Trzecia edycja publikacji pt.: Dzieci w województwie mazowieckim

Urząd Statystyczny w Warszawie informuje, iż wydał trzecią edycję publikacji pt.: „Dzieci w województwie mazowieckim”.

Przedstawione w 5 częściach opracowania informacje dotyczą: zjawisk demograficznych, miejsca dziecka w rodzinie i poza nią, sytuacji rodzin z dziećmi na utrzymaniu, opieki społecznej, stanu zdrowia i opieki medycznej, edukacji i wychowania, kultury i wypoczynku oraz zagrożeń zdrowia i życia dzieci i młodzieży województwa mazowieckiego w latach 2008-2012.

Więcej...

2014-07-17 15:36

INFORMACJA

Łosice, dnia 16.07.2014r. 

Informacja

 

Działając na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 1966 roku w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz.141 z późniejszymi zmianami),

 Starostwo Powiatowe w Łosicach niniejszym informuje, że w naszej siedzibie, przy ul. Narutowicza 6 przechowywany jest znaleziony przez Komendę Powiatową Policji w Łosicach:

 

  1. dnia 16 lipca 2014r. w Łosicach na ul. Piłsudskiego znaleziono  -  torbę z zawartością. 

 

Więcej...

2014-07-17 13:49

Spotkanie z Panią Minister Elżbieta Seredyn dotyczącym ukształtowania polityki prorodzinnej w powiecie łosickim

Wystąpienie Starosty Łosickiego na spotkaniu z Panią Minister Elżbieta Seredyn dotyczącym ukształtowania polityki prorodzinnej w powiecie łosickim

Więcej...

2014-07-17 13:36

INFORMACJA STAROSTY ŁOSICKIEGO

Starosta  Łosicki  informuje, że

z o s t a n i e   w y ł o ż o n y

do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartogra-ficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu Klimczyce-Kolonia gminy Sarnaki

Więcej...

2014-07-16 10:47

XV Festyn Nadbużański - podsumowanie 2. dnia

Drugi dzień festynu rozpoczął Pan Czesław Giziński - Starosta Łosicki.

W drugim dniu festynu swoją obecnością zaszczycili nas Pan Krzysztof Borkowski – Poseł na Sejm RP, Pani Emilia Jędrej – Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich i Instytucji Partnerów Rynku Pracy w Warszawie, Pan Piotr Karaś – Dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z siedzibą w Siedlcach oraz współorganizator imprezy Pani Agnieszka Wojtkowska – Prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie środków pozyskanych z UE na rozwój powiatu łosickiego, w tym na infrastrukturę, aktywizację zawodową bezrobotnych i rozwoju przedsiębiorczości.

Następnie scenę zdominował pełne energii i dobrego humoru kobiety z zespołu Babeczki Podlaskie, które bawiły najmłodszych uczestników imprezy Pszczółkowymi hitami.

Więcej...

2014-07-15 13:46

XV Festyn Nadbużański - Podsumowanie 1. dnia

II Przegląd Zespołów Pieśni Ludowych Doliny Bugu

 

12 lipca podczas pierwszego dnia festynu odbył się II Przegląd Zespołów Pieśni Ludowych Doliny Bugu, w którym uczestniczyło 15 zespołów muzycznych. Organizatorem Przeglądu było Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu". Przegląd był sfinansowany ze środków LEADER, w ramach PROW 2007-2013 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Cel przeglądu to przede wszystkim popularyzacja kultury podlaskiej, a w szczególności tradycji muzycznych. Otwarcia konkursu dokonali: Pani Agnieszka Wojtkowska – Prezes Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", Pan Czesław Giziński - Starosta Łosicki, Pan Mariusz Kucewicz - Wicestarosta Łosicki, Pan Andrzej Lipka - Wójt Gminy Sarnaki. 

Więcej...

2014-07-10 12:38

ROLNIKU - śpiesz się powoli...!

Prace na polu trwają wiele miesięcy. Aby uzyskać wysokie plony rolnicy orzą ziemię, bronują, nawożą pola, sieją zboża i tak rok w rok. Lipiec i sierpień to okres najintensywniejszej pracy na wsi. Rozpoczyna się okres zbiorów - koszenie zboża a potem prasowanie i zwożenie słomy z pól. Wszystko prędko, by uciec przed deszczową pogodą, która pogorszy zbiory i opóźni żniwa.

Więcej...

2014-07-09 08:57

Kolejne atrakcje!

Z okazji Festynu Nadbużańskiego w ramach warsztatów muzycznych "Czas na Muzykę" 13 lipca o 13.00 odbędzie się koncert "Bug River Music". 

Więcej...

2014-07-08 09:01

INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO w ŁOSICACH dotycząca zbiórek publicznych

Informuję, że dniem 18.07.2014 wchodzi w życie ustawa z dnia 14.03.2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (DZ.U. z 2014 r. poz. 498).
Ustawa wprowadza elektroniczne formy zgłaszania zbiórek oraz ich publikacje na specjalnie utworzonym portalu internetowym, który jest obsługiwany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Więcej...

2014-07-03 12:28

"Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu"

W dniu 15 lipca 2011 roku został powołany na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. z 2011 r. Nr 44, poz. 227) Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AISD w województwie Mazowieckim. 

Więcej...

2014-07-03 08:51

Zamknięcie Apteki

Z dniem 1 lipca 2014 r.,  z powodu remontu budynku, zostanie zamknięta na okres 3 miesięcy, Apteka „Dbam o zdrowie”, PZF „Cefarm – Lublin” S.A., ul. Berka Joselewicza 8 w Łosicach.

Więcej...

2014-06-26 13:59

Konferencja promująca wydanie przewodnika turystycznego po Powiecie Łosickim

Konferencja promująca wydanie przewodnika turystycznego po Powiecie Łosickim współfinasowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów odbyła się 25 czerwca w Ośrodku Wczasowym Partner w Serpelicach nad Bugiem. 

Więcej...

2014-06-26 12:29

XV Festyn Nadbużański

W dniach 12-13 lipca, już po raz piętnasty odbędzie się
Festyn Nadbużański w Serpelicach nad Bugiem.

Więcej...

2014-06-02 14:51

Wizyta Księdza Biskupa

2 czerwca br. na terenie Powiatu Łosickiego gościł Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Sawczuk. Biskup Pomocniczy Diecezji Siedleckiej w trakcie wizytacji kanonicznej spotkała się z radnymi Powiatu Łosickiego oraz Miasta i Gminy Łosice.

Więcej...