Aktualności

2015-05-26 15:11

Debata „Cudze chwalicie Łosic nie znacie”

25 maja 2015 w Łosickim Domu Kultury odbyła się debata pt. „Cudze chwalicie Łosic nie znacie”, w której udział wzięli: Czesław Giziński Starosta Łosicki, Iwona Muder Wicestarosta Łosicki, Mariusz Kucewicz Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, Danuta Borkowska Dyrektor PUP w Łosicach, Małgorzata Węgrzyniak Dyrektor ZS Nr 1 w Łosicach, Jacek Izdebki Dyrektor Gimnazjum Nr2 w Łosicach, Grzegorz Dołęgowski Dyrektor ŁDK, Joanna Kucewicz pracownik Biblioteki Pedagogicznej i Administrator portalu losice.info, Marcel Michalak uczeń I LO w Łosicach, Dominik Wasiluk student SGH i UW oraz młodzież.

Więcej...

2015-05-26 14:59

Dzień Otwarty w Firmie ROLMIX Sp.J.

25 maja 2015 odbył się Dzień Otwarty w firmie ROLMIX. Tego dnia w siedzibie firmy prezentowane były ciągniki i maszyny rolnicze, sadownicze, sprzęt komunalny i wózki widłowe. Przedstawiciele firm z branży maszyn rolniczych, środków ochrony roślin, doradcy żywieniowi oraz specjaliści w zakresie pozyskiwania środków finansowych z dotacji unijnych świadczyli doradztwo.

Więcej...

2015-05-26 13:37

Zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Łosickiego

Zarząd Powiatowy ZOSP RP oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach zapraszają na Zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Łosickiego, które odbędą się w dniu 1 czerwca 2015 r. na stadionie MOSiR w Łosicach godz 11 ºº – sztafeta pożarnicza, oraz od godziny 12 ³º – ćwiczenie bojowe.

Więcej...

2015-05-26 08:34

Decyzja pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia oddziałującego znacząco na środowisko

Łosice dn.19.05.2015r.

AB.6740.71.2015

 

 

Informacja Starosty Łosickiego

o wydanej decyzji pozwolenia na budowę

dla przedsięwzięcia oddziałującego  znacząco na środowisko.

Więcej...

2015-05-22 15:09

IX Hufcowe Manewry Techniczno - Obronne Obrony Cywilnej ZHP

W dniach 15 – 17 maja 2015r. w miejscowości Nowosielec w bazie szkoleniowej Hufca ZHP „PODLASIE” w Nowosielcu koło Łosic zostały przeprowadzone IX Hufcowe Manewry Techniczno - Obronne Obrony Cywilnej ZHP.

Więcej...

2015-05-22 15:03

Konkurs na dyrektora SP ZOZ - Ogłoszenie konkursu

ZARZĄD POWIATU ŁOSICKIEGO

ogłasza Konkurs na stanowisko

DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOSICACH

 

>>> Informacja - Uchwała Zarzadu Powiatu

Więcej...

2015-05-21 14:15

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2016 rok!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządoweoraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 roknajważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 19 czerwca br.

Więcej...

2015-05-21 13:08

Obchody XX rocznicy odsłonięcia pomnika Bohaterów AK operacji V2

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Sarnakach pod przewodnictwem Ks. Bp Tadeusza Pikusa, który wygłoszonej homilii podkreślał znaczenie bohaterskiego czynu żołnierzy AK.

Więcej...

2015-05-21 13:06

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

14 maja br.przy Starostwie Powiatowym odbyły się uroczysty apel z okazji obchodów Dnia Strażaka oraz poświęcenie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Więcej...

2015-05-21 13:04

Bohaterowie odznaczeni tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”

5 maja br. w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia medali i dyplomów honorowych „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”w której miał zaszczyt uczestniczyć starosta łosicki Czesław Giziński.

Więcej...

2015-05-21 11:59

P O S T A N O W I E N I E

GKN.6832.1 .2015

Łosice  dnia  14 maja 2015 r.

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na  podstawie  art.  3  ust.  1 ,  2  ,  art.  7  ust.  1 ,  2 ,  3 ,   6  ustawy  z  dnia                          26  marca  1982 r  o  scalaniu  i  wymianie  gruntów  / jedn. tekst  Dz.  U.  z  2003 r   nr  178  poz.  1749  z  późniejszymi  zm. /  i  art.  123  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  / jedn. tekst  Dz.  U.  z  2013 r.  poz.  267  /  na wniosek  właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę  projektowanego obszaru scalenia obrębu Hołowczyce  gm.  Sarnaki 

Więcej...

2015-05-12 14:53

ZAWIADOMIENIE

Łosice, dnia 07.05.2015 r.

OSL. 6341.6 2015   

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

            Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami) i art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., pozycja 469)

 

z a w i a d a m i a m

 

że, dnia 30.04.2015 r.  na wniosek /w ramach pełnomocnictwa/  Polskiej Spółki Gazownictwa  Spółki z o. o., Oddział w Warszawie,  ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Zakład w Mińsku Mazowieckim, ul. Szczecińska 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki  wszczęto postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na :

 

 • wykonanie przejścia  sieci gazowej pod rowem melioracyjnym przy  ul. Bialskiej

    działka nr 594 i ul. Białostockiej działka nr 1944/1 i 1941. 

Więcej...

2015-05-05 14:53

Obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Łosicach

Uroczystości upamiętniające 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Św. Zygmunta Króla w Łosicach. Następnie poczty sztandarowe szkół, instytucji i organizacji działających na terenie powiatu łosickiego, przedstawiciele policji, straży pożarnej i miejskiej, rady powiatowej i gminnej, władz samorządowych oraz mieszkańcy powiatu w przemarszu wokół Rynku udali się pod obelisk upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja, aby tu oddać hołd twórcom Konstytucji i złożyć kwiaty.

Więcej...