Aktualności

2015-03-06 13:33

Informacja z sesji otwarcia ofert

Łosice dnia 6.03. 2015r.

Numer sprawy:GKN.272.3.2015

 

 

INFORMACJA  Z  SESJI  OTWARCIA  OFERT

 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  Modernizacji ewidencji gruntów obrębu Horoszki Małe gm. Sarnaki (II etap)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  netto -  35 000 zł - euro: 8 284

Więcej...

2015-03-05 14:05

X Łosickie Spotkanie Edukacyjne

W czwartek 19 lutego br. w I Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach odbyło się X Łosickie Spotkanie Edukacyjne. Inicjatywa, która narodziła się 10 lat temu, stwarza młodym ludziom doskonałą szansę poznania różnorodnych kierunków studiów, zarówno humanistycznych jak i ścisłych, a także zawiłych zasad rekrutacji. 

Więcej...

2015-03-05 11:50

NFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Łosice dnia 5.03. 2015r.

Numer sprawy:GKN.272.2.2015

 

 

INFORMACJA  Z  SESJI  OTWARCIA  OFERT

 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  Weryfikacji danych ewidencyjnych obrębu Borsuki w zakresie granic władania i uzgodnienie przebiegu granicy obrębu z powiatem bialskim

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  netto -  14000 zł - euro: 3 314

Więcej...

2015-03-03 14:56

Ogłoszenie

Łosice 3.03.2015 r.

GKN.272.5.2015

 

O g ł o s z e n i e

 

            Na podstawie §3 ust.1 i § 4  Regulaminu postępowania  przy udzielaniu zamówień w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 14 000 euro  Starosta Łosicki zaprasza jednostki wykonawstwa geodezyjnego posiadające uprawnienia do sporządzania dokumentacji do celów prawnych do przystąpienia do przetargu na sporządzenie dokumentacji dla potrzeb komunalizacji w ramach zadania  „Uregulowanie tytułu własności gruntów

zajętych pod poszerzone pasy dróg powiatowych nr 2007W  w Zabużu i nr 2043W  w  Michałowie”

Więcej...

2015-03-03 07:58

Zawiadomienie

Łosice, dnia  27.02.2015 r.

 

GKN. 6873.1.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu  postępowania

 

 

         Zgodnie    z  art.  61  §  4   Kodeksu   postępowania  administracyjnego zawiadamiam,  że  w   dniu  19 stycznia 2015r.  zostało  wszczęte   na  wniosek Sołtysa  wsi  Puczyce  postępowanie  w  sprawie uregulowania tytułu własności działki nr 378 o pow.0,61 ha położonej w Puczycach gm.Platerów.

Więcej...

2015-02-19 11:44

Informacja

Łosice, dnia 18.02.2015r.

Informacja

 

Działając na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 1966 roku w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz.141 z późniejszymi zmianami),

Starostwo Powiatowe w Łosicach niniejszym informuje, że w naszej siedzibie, przy ul. Narutowicza 6 przechowywane są rzeczy porzucone, znalezione i dostarczone

Więcej...

2015-02-16 13:32

Sery jadam mleko piję zdrowo żyję

12 lutego w świetlicy wiejskiej w Starej Kornicy odbył się konkurs kulinarny na najlepsze potrawy z mleka.  W wydarzeniu wzięli udział Poseł na Sejm – Krzysztof Borkowski,  Wicestarosta Powiatu Łosickiego – Iwona Muder, Wójt Gminy Stara Kornica – Kazimierz Hawryluk, Skarbnik Gminy – Anna Blondyk, Przewodnicząca Rady Gminy Stara Kornica – Elwira Hulińska, Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy – Jolanta Andrzejuk, przedstawiciele MODR w Warszawie oddział w Siedlcach, zaproszeni goście oraz ponad 100 pań ze wszystkich sołectw Gminy Stara Kornica.

Więcej...

2015-02-11 13:27

Światowy Dzień Chorego

11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, dzień ten został ustanowiony przez Jana Pawła II 13 maja 1992 r., w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie papieża.

Więcej...

2015-02-06 13:24

Odprawa podsumowująca pracę łosickich policjantów w 2014 roku

6 lutego w Komendzie Powiatowej w Łosicach odbyła się odprawa służbowa poświęcona podsumowaniu realizacji zadań za rok 2014 przez łosickich policjantów.

Więcej...

2015-02-06 13:21

Spotkanie opłatkowe u ks. bpa. Tadeusza Pikusa w Drohiczynie

3 stycznia br. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz służb różnych szczebli z biskupem drohiczyńskim Tadeuszem Pikusem.

Więcej...

2015-02-03 09:29

Konkurs umiejętności jazdy na łyżwach

1 lutego br. na lodowisku „Biały Orlik” przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach odbył się „Konkurs umiejętności jazdy na łyżwach”. 

Więcej...

2015-01-27 14:47

Poloneza czas zacząć – studniówka uczniów I LO w Łosicach

Przyszli maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Łosicach swoją studniówkę zorganizowali 17 stycznia br. Na balu bawił się z licealistami starosta łosicki Czesław Giziński, wicestarosta łosicki Iwona Muder oraz przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kasprowicz. Zabawę otworzyła dyrektor szkoły Małgorzata Węgrzyniak. W oficjalnych wystąpieniach życzono uczniom przede wszystkim pomyślności na maturach, ale   – z uwagi na atmosferę i charakter balu – skupiono się głównie na dobrej zabawie.

Więcej...

2015-01-16 15:00

Program "Promocja Kultury Polskiej za Granicą 2016 Promesa"

Szanowni  Państwo,

w ostatnich dniach ogłoszony został nabór wniosków do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja Kultury Polskiej za Granicą 2016 Promesa.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwróciło się do nas z prośbą o rozpowszechnienie szczegółowych informacje nt. naboru, które przesyłamy w załącznikach.

Więcej...

2015-01-09 08:09

Biały Orlik 2014-2015 - godziny otwarcia

Godziny wejść na lodowisko przy Zespole Szkół nr 1 w Łosicach

Więcej...