Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 25 listopada 2014r

w sprawie zwłania pierwszych sesji nowo wybranych rad powiatów

>>> Dokument do pobrania


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach

application/pdf Zmiany w skladzie Rady Powiatu Losickiego.pdf (218.9 KiB)

Aktualności

2014-12-12 16:00

INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Starosta Powiatu Łosickiego uprzejmie przypomina, że dnia 23 stycznia 2015 r. upływa termin ważności decyzji w zakresie gospodarowania  odpadami  tj.  zezwoleń na: zbieranie odpadów, odzysk odpadów i unieszkodliwianie odpadów.

Więcej...

2014-12-11 11:25

Wybory starosty i wicestarosty

8 grudnia br. w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyła się II sesja Rady Powiatu Łosickiego podczas, której dokonano wyboru starosty łosickiego – Czesława Gizińskiego oraz wicestarosty łosickiego – Iwony Muder.

Więcej...

2014-12-02 14:50

I sesja Rady Powiatu Łosickiego V kadencji

28 listopada br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyła się I sesja Rady Powiatu Łosickiego V kadencji. Sesję prowadził nowo wybrany radny senior Czesław Giziński.

Więcej...

2014-11-27 11:44

Rzeczy znalezione

Łosice, dnia 25.11.2014r.

 

Informacja

 

Działając na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 1966 roku w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz.141 z późniejszymi zmianami),

Starostwo Powiatowe w Łosicach niniejszym informuje, że w naszej siedzibie, przy ul. Narutowicza 6 przechowywane są rzeczy znalezione przez Komendę Powiatową Policji w Łosicach

Więcej...

2014-11-21 09:59

INFORMACJA

INFORMACJA

STAROSTY ŁOSICKIEGO

 

Starosta  Łosicki  informuje, zgodnie z art.24a ustawy z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jt.  Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz.1287 z późn. zm.), że w dniach od 10 grudnia 2014 r. do 7 stycznia 2015 r. w godzinach 8-15 (w dni robocze oprócz 24.XII) w lokalu Starostwa Powiatowego w Łosicach przy ul.Narutowicza 6  pok.18

Więcej...

2014-11-19 14:23

Przetarg ustny nieograniczony

STAROSTA  ŁOSICKI

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

zabudowanej położonej w Łosicach przy ul. Bialskiej 3 ( część placu po byłej Policji).

 

         Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr dz. 520/1 o pow. 0.0366 ha położona w Łosicach przy ul. Bialskiej 3, stanowiąca własność Skarbu Państwa.

Więcej...

2014-11-18 08:24

Znaleziono niewybuch

17 listopada br. na łąkach pomiędzy Kisielewem a Rzewuszkami, podczas prac melioracyjnych, znaleziono pocisk armatni kaliber 75 mm z okresu II wojny światowej.

Więcej...

2014-11-18 07:38

Perła 2014 za Korowaj weselny

14 listopada br. na ostatniej sesji Rady Powiatu Łosickiego IV kadencji gościła Pani Anna Szpura, która otrzymała nagrodę Perła 2014 za korowaj weselny.

Więcej...

2014-11-18 07:35

Spotkanie z przedsiębiorcami w Starostwie

14 listopada br. w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie starosty łosickiego Czesława Gizińskiego i wicestarosty łosickiego Mariusz Kucewicza z przedsiębiorcami z terenu powiatu łosickiego. 

Więcej...

2014-11-17 15:27

Ostatnia Sesja Rady Powiatu IV Kadencji

14 listopada br. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o godzinie 14.00 odbyła się Sesja Rady Powiatu Łosickiego.

Więcej...

2014-11-13 14:37

Zapraszamy do współpracy lokalnych poetów!

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”  zaprasza osoby , które piszą wiersze i chcą je bezpłatnie opublikować do współpracy. Do 28.11.2014r. należy zgłosić chęć uczestnictwa w opracowaniu.

Więcej...